VS Code下载:

https://github.com/dotnet/cli#installers-and-binaries


VSCode C#插件:

https://github.com/OmniSharp/omnisharp-vscode/releases

最新版: https://github.com/OmniSharp/omnisharp-vscode/releases/download/v1.0.10/csharp-1.0.10.vsix

安装好VSCode以后,打开VSCode 安装C#插件。

安装插件:直接用VSCode 打开插件文件就可以安装了。

安装好以后 F1 会发现多了dotnet 命令,证明也就安装完成。